Makjaweli

Niccolo Machiavelli w odniesieniu do współczesności

Dzień Kota

Dzień Kota

Z okazji dnia kota,
w (i)*mieniu rzesz(y)* pospolite(j)*
mianuj(e)* się
je(j)* naczelny(m)*
prezese(m)*

* Zgodnie z nową ustawą o j. polski(m)*,
ostatnia lub pierwsza zgłoska moż(e)* być niem(a)*

A niechaj nie będzie poczytane mi za zarozumiałość, że człowiek niskiego i podłego stanu osmiela się omawiać i regulować postępowanie książąt, albowiem jak ci, którzy rysują kraje, umieszczają się nisko na równinie, gdy chcą przypatrzyć się naturze gór i miejsc wyniosłych, a stają wysoko na górze, gdy chcą przypatrzyć się naturze miejsc niskich, podobnie trzeba być księciem, by dobrze poznać naturę ludów, a trzeba należeć do ludu, by dobrze poznać naturę książąt.

Niccolo Machiavelli