Makjaweli

Niccolo Machiavelli w odniesieniu do współczesności


Notice: Undefined property: stdClass::$2018 in /var/www/websites/makjaweli.pl/_content/konkordat/index.php on line 10

Konkordat I jego niezwykła rola w Polsce

Dzięki przemianom politycznym z końca ubiegłego wieku, Polska uwolniła się z pod jarzma ZSRR. Lecz ze względu na swoją nieudolność i słabość, polscy możnowładcy nie czuli się swobodnie, jeżeli nie byli pod czyimś nadzorem. Stąd postanowili się dobrowolnie poddać swoistemu królestwu, które przekracza granice krajowe, a niejako instaluje się wewnątz przychylnych mu państw. W tym celu podpisano umowę lenną, nazywaną - dla oszukania ludu - konkordatem.

Należy nadmienić, iż kościół katolicki jest przez lud mylnie utożsamiany z naukami Chrystusa, lecz w rzeczywistości jest to forma sekty1 i organizacji o sobie tylko znanych tajnych celach. Organizacja ta wykorzystuje naiwność ludu, aby zakorzeniać się i korzystać z dóbr wypracowywanych przez społeczeństwa, w zamian obiecując wybaczenie złych uczynków.

Na ile wygodne jest wykorzystywanie ludu dla własnych celów w zamian za same obietnice, przekonali się również możnowładcy obiecując dla ludu jego wymarzone dobra w zamian za uzyskanie możliwości sprawowania nad nim władzy.

Aby nie być gołosłownym, zestawiam w poniższej tabeli dobra, które obywatele Polski przekazują obcemu królestwu dobrowolnie w zamian za obietnice. Zestawienie obejmuje wyłącznie dobra przekazane w ramach umowy konkordatu, natomiast nie zawiera wsparcia dodatkowego uzyskiwanego przez królestwo Watykanu w najrozmaitsze sposoby.

Dobra przekazane w skali kraju:

W przeliczeniu na Od 1993r W zeszłym roku Dotychczas w tym roku2
Kwota (PLN) 27380000000
Notice: Undefined property: stdClass::$2018 in /var/www/websites/makjaweli.pl/_content/konkordat/index.php on line 72
Autostrady (km)
Notice: Undefined property: stdClass::$2018 in /var/www/websites/makjaweli.pl/_content/konkordat/index.php on line 83

Warning: Division by zero in /var/www/websites/makjaweli.pl/_content/konkordat/index.php on line 83
INF

Notice: Undefined property: stdClass::$2018 in /var/www/websites/makjaweli.pl/_content/konkordat/index.php on line 86

Notice: Undefined property: stdClass::$2018 in /var/www/websites/makjaweli.pl/_content/konkordat/index.php on line 86

Warning: Division by zero in /var/www/websites/makjaweli.pl/_content/konkordat/index.php on line 86
NAN
Mieszkania (70m2)
Notice: Undefined property: stdClass::$2018 in /var/www/websites/makjaweli.pl/_content/konkordat/index.php on line 97

Warning: Division by zero in /var/www/websites/makjaweli.pl/_content/konkordat/index.php on line 97
INF

Notice: Undefined property: stdClass::$2018 in /var/www/websites/makjaweli.pl/_content/konkordat/index.php on line 100

Notice: Undefined property: stdClass::$2018 in /var/www/websites/makjaweli.pl/_content/konkordat/index.php on line 100

Warning: Division by zero in /var/www/websites/makjaweli.pl/_content/konkordat/index.php on line 100
NAN
Mercedesy (S Class)
Notice: Undefined property: stdClass::$2018 in /var/www/websites/makjaweli.pl/_content/konkordat/index.php on line 111

Warning: Division by zero in /var/www/websites/makjaweli.pl/_content/konkordat/index.php on line 111
INF

Notice: Undefined property: stdClass::$2018 in /var/www/websites/makjaweli.pl/_content/konkordat/index.php on line 114

Notice: Undefined property: stdClass::$2018 in /var/www/websites/makjaweli.pl/_content/konkordat/index.php on line 114

Warning: Division by zero in /var/www/websites/makjaweli.pl/_content/konkordat/index.php on line 114
NAN

Od wczytania tej strony do teraz, naród polski przekazał królestwu Watykanu

1 Pragnę zwrócić uwagę, że słowo sekta nie jest określeniem poniżającym ani upokarzającym daną religię jak zostało to powszechnie przyjęte, a wzmocnienie złego znaczenia tego słowa można przypisywać kościołowi katolickiemu, ponieważ odłamy go osłabiają.
2 Na podstawie danych z roku poprzedniego

A niechaj nie będzie poczytane mi za zarozumiałość, że człowiek niskiego i podłego stanu osmiela się omawiać i regulować postępowanie książąt, albowiem jak ci, którzy rysują kraje, umieszczają się nisko na równinie, gdy chcą przypatrzyć się naturze gór i miejsc wyniosłych, a stają wysoko na górze, gdy chcą przypatrzyć się naturze miejsc niskich, podobnie trzeba być księciem, by dobrze poznać naturę ludów, a trzeba należeć do ludu, by dobrze poznać naturę książąt.

Niccolo Machiavelli