Makjaweli

Niccolo Machiavelli w odniesieniu do współczesności

Sprytny Szef

Sprytny Szef

- Szefie, trzeba przepchnąć ważną ustawę. Lud się zbuntuje.
- Niech minister ogłosi, że będzie więził kobiety, które nie chcą rodzić! Później się go wyprzemy - czeka go zguba.
- A nam się uda! Szef to zawsze wie co zrobić.

A niechaj nie będzie poczytane mi za zarozumiałość, że człowiek niskiego i podłego stanu osmiela się omawiać i regulować postępowanie książąt, albowiem jak ci, którzy rysują kraje, umieszczają się nisko na równinie, gdy chcą przypatrzyć się naturze gór i miejsc wyniosłych, a stają wysoko na górze, gdy chcą przypatrzyć się naturze miejsc niskich, podobnie trzeba być księciem, by dobrze poznać naturę ludów, a trzeba należeć do ludu, by dobrze poznać naturę książąt.

Niccolo Machiavelli