Makjaweli

Niccolo Machiavelli w odniesieniu do współczesności

Zdobycie księstwa

Zdobycie księstwa

- Zdobyliśmy księstwo, co dalej?
- Należy osłabić dawnych władców - rzekł Makjaweli
- Wygraliśmy wybory, tamci się juz nie liczą
- Można ich jeszcze upokorzyć, niech wiedzą gdzie ich miejsce
- Ułaskawimy ich wrogów

A niechaj nie będzie poczytane mi za zarozumiałość, że człowiek niskiego i podłego stanu osmiela się omawiać i regulować postępowanie książąt, albowiem jak ci, którzy rysują kraje, umieszczają się nisko na równinie, gdy chcą przypatrzyć się naturze gór i miejsc wyniosłych, a stają wysoko na górze, gdy chcą przypatrzyć się naturze miejsc niskich, podobnie trzeba być księciem, by dobrze poznać naturę ludów, a trzeba należeć do ludu, by dobrze poznać naturę książąt.

Niccolo Machiavelli